هندبال

کویت هنوز ویزای چند ملی پوش هندبال ایران را صادر نکرده است

با وجود اینکه مسابقات هندبال قهرمانی آسیا از آدینه، 27 دی شروع می گردد اما هنوز ویزای چند نفر از اعضای تیم ملی ایران صادر نشده است.

13 اسفند 1398