غزل شماره 19 حافظ: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

به گزارش وبلاگ تکنولوپ، غزل شماره نوزده حافظ در زمان اشغال شیراز و حکومت امیر مبارزالدین سروده شده که تا زمان حکومت شاه شجاع همه غزل ها از شکوه و شکایت سخن می گویند. این غزل با ردیف کجاست؟ سروده شده و البته بسیاری سؤالات استفهام انکاری اند و حافظ جواب را می داند. فال حافظ، تعبیر و تفسیر بیت به بیت غزل نوزدهم دیوان حافظ را در خبرنگاران بخوانید.

غزل شماره 19 حافظ: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

وبلاگ تکنولوپ | سرویس فرهنگ و هنر

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نگردد یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

تعبیر فال حافظ شما

این روزها در غم و گرفتاری به سر می بری. از پیدا کردن گمشده خود مأیوس و ناامید شده ای ولی همه این گرفتاری ها تمام خواهد شد و به گمشده ات خواهی رسید. خبرهای خوش در راهند. در جلوی مشکلاتت سر خم نکن که بعد از هر شکستی پیروزی قرار گرفته است. سعی کن عقلت بر قلبت غلبه داشته باشد. با این حال فکر نکن همه خوبی ها در تو جمع شده و عاری از هرگونه بدی هستی.

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

شاهد فال:

غزل شماره 20 - روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

غزل شماره 19 حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

کد مولتی مدیا

دانلود

فیلم اصلی

معنی و تفسیر غزل شماره نوزده حافظ

بیت اول

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

ای نسیم بامدادی، بگو استراحتگاه یار کجاست؟ خانه آن ماه عاشق کش چالاک در کجا قرار گرفته است؟

عَیّار: چابک و چالاک است و به نقل از لغت نامه دهخدا مرد بسیار آمدوشدکننده و گریزنده و مرد تیزخاطر را گویند. البته گاهی به راهزن، سارق، شبرو، طرار، غارتگر، گردنه بند نیز گفته می گردد اما منظور حافظ این نیست و همان چالاک در عشق مناسب منظور حافظ است، چنانکه بیت ششم غزل شماره 249 حافظ می گوید: خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست / خبری از بر آن دلبر عیار بیار

✦✦✦✦

بیت دوم

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

شب تاریک فراق است و راه وادی ایمن وصال در پیش. فروغ آتش هدایت از کوه طور پدید نیست، زمان دیدار کی خواهد بود؟

وادی ایمن: جایی در کوه طور که موسی در شبی تاریک و سرد که راه گم کرده بودند، به امید طلب آتش به آنجا رفت تا برای خانواده اش از آن گرما ببرد. اما وقتی به وادی ایمن رسید آنجا نار نبود بلکه نور بود. پس برای نخستین بار با خدا سخن گفت و به پیامبری مبعوث گشت.

✦✦✦✦

بیت سوم

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست

هرچه در عالم است، دستخوش ویرانی و فنا است و بقایی ندارد؛ همانگونه که در میکده همه مست می گردند، در خرابات این جهان نیز همه از باده مرگ مست و مدهوش خواهند شد و به سوی عدم خواهند شتافت. کسی که پیمانه اجل را ننوشیده باشد کجاست؟

خرابی ایهام دارد. یکی مستی و بی خبری؛ دوم ویرانی و نابودی؛ در خرابات کسی را نمی توان یافت که هشیار باشد همان گونه که در جهان همه بی خبرند و پایان نابودی در انتظار آنهاست. خرابی به معنای ویرانی در شعر حافظ پربسامد است، از آن جمله می توان به دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید/ زینهار ای دوستان جان من و جان شما، می ترسم از خرابی ایمان که می برد / محراب ابروی تو حضور نماز من، کی کند سوی دل خسته حافظ نظری / چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد و... اشاره کرد.

✦✦✦✦

بیت چهارم

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

به آن کس خبر شادی بخش و مژده بخشایش می رسد که به رمز و اشاره معشوق پی برده باشد. لطیفه های دقیق بسیار است ولی رازدار نمی توان یافت.

اشارت: خواندن راز و پی بردن به معانی باریک نهانی. در شعرهای دیگر همچون تلفیق و درس اهل نظر یک اشارتست / گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم در غزل با مطلع من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم حافظ از اشارت بهره می گیرد.

✦✦✦✦

بیت پنجم

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بیکار کجاست

هر سر موی من با تو هزاران کار دارد. با این حال من (با این هزاران کار) کجا هستم و آن کسی که غیر از ملامت کردن کاری ندارد، کجاست؟

✦✦✦✦

بیت ششم

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

از گیسوی پر چین و شکن یار بپرسید که دل غمگین و حیران من در کجای موهای او خانه دارد؟

این مضمون که دل عاشق در شکنج موی معشوق خانه دارد، در غزلیات بسکمک تکرار شده که در ادامه به نمونه هایی اشاره می گردد:

به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه / جای دل های عزیزست به هم برمزنش (بیت چهارم غزل شماره 281 حافظ)

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او / زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند (بیت سوم غزل شماره 193 حافظ)

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا دیدی / ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد (بیت پنجم غزل شماره 122 حافظ)

در چین طره تو دل بی حفاظ من / هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد (بیت سوم غزل شماره 102 حافظ)

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای / کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو (بیت پنجم غزل شماره 408 حافظ)

✦✦✦✦

بیت هفتم

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

زنجیر زلف مشک فام و مشک بوی یار کجاست تا عقل را که دیوانگی می کند، زنجیر بر پایش بگذارد. دل از ما دوری گزید، ابروی یار کجاست که دل را به جای خویش باز آرد و در پناه خود قرار بخشد.

دیوانه شدن عقل برای مبالغه است و در اشعار دیگری همچون خرد که منع مجانین عشق می فرمود / به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه در غزل با مطلع چراغ روی تو را شمع گشت پروانه تکرار شده است.

✦✦✦✦

بیت هشتم

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نگردد یار کجاست

اسباب عیش و طرب ازجمله ساقی، مطرب و می همگی حاضر و آماده هستند اما خوشی بدون حضور یار فراهم (یا گوارا) نمی گردد. سراغ یار را کجا بگیریم؟

برای مطلعی بیشتر از جایگاه می و مطرب در شعر حافظ به بیت هشتم غزل شماره 16 حافظ مراجعه کنید.

در بعضی نسخ به جای مهیا در مصراع دوم مُهَنّا به معنی گوارا گردانیده و خوش نقل شده است. خرمشاهی مهنا را ترجیح می دهد چرا که در کتب تاریخی زمان حافظ و پیش از آن عیش مهنّا یک عبارت کلیشه ای و رایج بوده است. با توجه به قواعد شعری و سیاق شعری و نوع ادبیات حافظ، مهنّا صحیح تر به نظر می رسد.

✦✦✦✦

بیت نهم

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

ای حافظ، از آسیبی که تندباد پاییزی به باغ و چمن می رساند آزرده خاطر مباش. درست بیندیش و بدان که هیچ گل بدون نیش خار در چمن گیتی نیست.

در متن فوق، تعبیر فال حافظ با بهره دریافت از شرح جلالی و معنی ابیات با کمک دیوان حافظ شرح دکتر خلیل خطیب رهبر و حافظ نامه بهاءالدین خرمشاهی نوشته شده بود

منبع: setare.com

به "غزل شماره 19 حافظ: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "غزل شماره 19 حافظ: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید