وزنه برداری

خطر حذف از المپیک 2028 بیخ گوش بوکس و وزنه برداری

کمیته بین المللی المپیک لیست اولیه ای از رشته های حاضر در بازی های المپیک 2028 لس آنجلس را خاطرنشان کرد که در بین آنها نام بوکس و وزنه برداری دیده نمی گردد.

26 دی 1400

لغو اعزام تیم ملی وزنه برداری به رقابت های گزینشی المپیک در کلمبیا

مدعیان کسب سهمیه المپیک در وزنه برداری نمی توانند در رقابت های گزینشی کلمبیا شرکت نمایند.

11 اردیبهشت 1399